Функции на сървърите

Един сървър може да има само една или няколко функции, които изпълнява

Тези функции на сървърите всъщност са програми, които са инсталирани на сървър, точно както е инсталиран текстов процесор или интернет браузър на Вашата работна станция.

В зависимост от това какви функции изпълняват, има следните типове сървъри:

1) Сървър за самоличност на потребителя (сървър за самоличност)

Такъв сървър е необходим, за да се осигури на потребителя контролиран достъп до мрежата. Това се постига чрез въвеждане на потребителско име и парола всеки път, когато искат да използват работната станция. Най -известната програма, която позволява това, е MS Active Directory.

2) Сървър, осигуряващ достъп до принтери (сървър за печат)

Задачата на такъв сървър е да позволи на всички работни станции да използват принтера, свързан към него. В днешно време такива сървъри се използват все по -рядко, тъй като има принтери, които се свързват директно към мрежата и вече имат тази функция. Това са така наречените мрежови принтери.

3) Сървъри за споделяне на файлове

Често използван сървър, който хоства документи, използвани от служителите според техните нужди. Някои документи могат да бъдат ограничени в смисъл, че само определени потребители могат да имат достъп или да ги променят.

4) Дискови сървъри за уеб приложения (уеб сървър)

Ако имате уебсайт или програма, която се нуждае от достъп до голям брой потребители от различни сайтове, имате нужда от сървър, който ще хоства вашия сайт или приложението ви, а след това потребителите ще имат достъп, когато са свързани с интернет, използвайки един от браузърите Интернет съдържание като Google Chrome или Mozilla Firefox.

5) Сървър за обмен на документи (FTP сървър)

Подобно на начина, по който документите се прехвърлят чрез сървър за обмен на документи в локална мрежа, такъв сървър позволява обмен на документи по интернет.

6) Пощенски сървър

Когато пощенският сървър е инсталиран, всички имейли, предназначени за служители на компанията, първо идват на сървъра, след което се разпространяват. Същото се случва, когато служителите искат да изпратят имейл до някого. Първо, той идва до сървъра и сървърът го изпраща на този, на когото е назначен.

7) Сървъри за бази данни

Тези сървъри съхраняват данни и позволяват на инсталираните на други компютри приложения да използват данните.

8) Сървъри за отдалечен достъп (VPN сървъри)

Тези сървъри Ви позволяват достъп до вашата собствена мрежа отвсякъде, където имате достъп до интернет. С прости думи, тя ви позволява да използвате всичките си ресурси, сякаш сте в офиса, а не на отдалечено място.